Żłobek Gminny w Strawczynie działa w ramach projektu AKTYWNI RODZICE - SZCZĘŚLIWE DZIECI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego lata 2014-2020: Oś priorytetowa: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie: 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego; Poddziałanie: 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe).

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób fizycznych z terenu gminy Strawczyn (sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3), które powracają na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka/ci oraz zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Strawczyn.

Dzięki projektowi została uruchomiona FORMA INSTYTUCJONALNA i NIEINSTYTUCJONALNA (NIANIA ) opieki nad dziećmi, która obejmie łącznie 26 rodziców/opiekunów dzieci od 20 m-ca życia do lat 3. Żłobek w ramach projektu umożliwia dziecku uczestnictwo w następujących zajęciach:

 • zabawy z językiem angielskim,
 • muzykoterapia,
 • wychowanie sensoplastyczne,
 • opieka logopedyczna,
 • opieka psychologa również dla rodziców,
 • gimnastyka korekcyjna i obserwacja postawy,
 • dogoterapia.

Dzieci mają zapewnione żywienie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami:

 • I śniadanie,
 • II śniadanie,
 • obiad (2 dania),
 • podwieczorek.

W ramach projektu zostały wyposażone sale żłobka w niezbędny sprzęt RTV, IT, AGD, meble, zabawki, artykuły higieniczne i pielęgnacyjne dla dzieci.

Wartość projektu: 1 772 991,96

Wartość dofinansowania: 1 494 446,92

 

Opracowała: Koordynator Projektu - mgr Agata Wychowaniec