"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak

Słowa z powyższego cytatu przyświecają misji Gminnego Żłobka w Strawczynie. Naszym priorytetowym celem i zadaniem jest stworzenie miejsca, w którym dziecko czuje się kochane i bezpieczne, jest traktowane w sposób podmiotowy i indywidualny; miejsca, w którym czerpie radość z przebywania z innymi dziećmi i swoimi opiekunami, dla których najważniejszą zasadą, jaką kierują się w swojej pracy jest sięgać "sercem po serce dziecka".

Podstawą pedagogiki naszego żłobka jest stworzenie wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci, koncepcja ich naturalnego, indywidualnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka w atmosferze wyrozumiałości i cierpliwości. Zwracamy również szczególną uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci, poprzez zapewnienie optymalnego klimatu wychowawczego, ułatwiającego budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz zdobywanie umiejętności empatycznych i społecznych. Dzięki obserwacjom pedagogicznym prowadzonym przez opiekunów dobierane są odpowiednie metody wychowawcze aby dzieci mogły rozwijać się zgodnie z własnym potencjałem.

Każdy dzień tygodnia przeznaczony jest na inny rodzaj zajęć:

  • Poniedziałek - jest dniem sportu. Przeprowadzane zajęcia zapewniają dzieciom porcję ruchu, niezbędną do prawidłowego rozwoju motoryki dużej i małej.
  • Wtorek - to dzień zajęć plastycznych. W tym czasie podejmowane są różnorodne działania wspierające aktywność twórczą dziecka. Zajęcia nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.
  • Środa - poświęcona jest zabawom z językiem angielskim. Dzieci stopniowo oswajają się z językiem obcym, zapamiętują proste słownictwo, uczą się wierszy, piosenek oraz uczestniczą w różnych grach i zabawach językowych.
  • Czwartek - w tym dniu odkrywamy otaczający nas świat poprzez różnorodne doświadczenia naukowe przybliżające nam zjawiska zachodzące w przyrodzie i życiu codziennym.
  • Piątek - to dzień z tańcem i muzyką a także spotkanie z bajką. Stwarzamy dzieciom szereg możliwości do czerpania radości z kontaktu z muzyką oraz kształtowania wartości takich jak tolerancja i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Współpracujemy z rodzicami i uwzględniamy ich potrzeby i rady, mogą liczyć na nasze wsparcie w procesie rozwoju i wychowania dzieci. Rodzice i dzieci są na pierwszym miejscu, mamy zawsze dla nich czas. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów.

Pragniemy aby nasze dzieci były odpowiednio przygotowane do pójścia do przedszkola i dalszego zdobywania wiedzy.