Personel żłobka składa się z 9 osób: Pani dyrektor, 4 opiekunek, księgowej, intendentki, kucharki oraz woźnej. Wszystkie opiekunki posiadają pełne kwalifikacje do pracy w żłobku, większość legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku pedagogicznym. Panie chętnie podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia. Opiekunki znają potrzeby, możliwości i oczekiwania dzieci. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka w celu lepszego stymulowania rozwoju. W żłobku wykorzystywane są aktywne metody pracy tj. metody gimnastyki twórczej, metody stymulujące postawy, myślenie twórcze.

Kadra Gminnego Żłobka w Strawczynie w pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz edukacyjnej kieruje się następującym mottem:

"Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
Jeśli nie może - pomóż"
Janusz Korczak

 

Dyrektor: mgr Agnieszka Mulik

Opiekunki:

 • mgr Katarzyna Kulińska (od 01.09.2017-16.04.2018 roku)
 •  Dorota Dudek (od 16.04.2018 roku)
 • mgr Katarzyna Ziętek (od 01.09.2017-31.08.2019 roku)
 • mgr Barbara Wawrzeńczyk (od 01.09.2017- 31.08.2018 roku)
 •   Karolina Woźniak (od 01.09.2018 roku)
 • mgr Edyta Poświat (od 01.09.2017-11.12.2019 roku)
 • mgr Anna Wilk (od 01.09.2019-31.12.2021 roku)
 • mgr Kamila Ciszek-Mróz (od 28.10.2019-31.10.2021 roku)
 • mgr  Ewelina Naporowska (od 22.03.2021-21.08.2022 roku)
 • mgr Katarzyna Szymkiewicz (od 01.11.2021 roku)
 •  Edyta Gołuchowska (od 01.02.2022 roku)
 • dypl.rodz.pielęg.Barbara Ciołak od 01.09.2018 roku

Woźna: Katarzyna Ciesielska

Kucharka: Renata Dyl

Intendentka: Agata Gawrońska

Księgowa: mgr Małgorzata Jas

Marta Met od  01.09.2021r - 30.09.2022 roku

Główna księgowa : Małgorzata Met od 01.10.2022 roku