Organizacja przebiegu dnia w naszym żłobku uwzględnia szacunek dla indywidualności każdego dziecka oraz jego rytmu pracy. Małe dzieci bardzo często różnią się poziomem rozwoju, temperamentem czy sytuacją życiową. Uwzględnienie różnic w jedzeniu, odpoczynku, załatwianiu potrzeb fizjologicznych lub zabawie to jeden z najważniejszych wyznaczników naszej pracy pedagogicznej. Codziennie staramy się tworzyć ramy, rytuały i zwyczaje, aby rozwijać dobrą orientację dzieci w otaczającym je świecie, stopniowo uczyć dzieci powtarzalności i przewidywalności pewnych wydarzeń w rytmie dnia. Dzieci uzyskują poczucie bezpieczeństwa wiedząc, że w sposób niezmienny następują po sobie pewne sekwencje wydarzeń, na przykład wiedzą, że zawsze po śniadaniu witają się rymowanką siadając w kręgu albo, że odpoczywają po zjedzeniu obiadu.

 

6.30-8.30 Przyjmowanie dzieci do żłobka
8.00-8.30 Zabawy integrujące, zabawy ogólnorozwojowe
8.30-9.00 Czynności higieniczne przygotowujące do pierwszego śniadania (nauka i wdrażanie elementów higieny osobistej)
9.00-9.30 Śniadanie
9.30-10.15 Zajęcia tematyczne ?rozwijające indywidualne zdolności dzieci (wspólne czytanie, zajęcia ruchowe, zajęcia rytmiczne , nauka wierszyków i piosenek, zajęcia na świeżym powietrzu, spacer)
10.15-10.40 Czynności higieniczne przygotowujące do drugiego śniadania (nocnikowanie)
10.40-10.55 Drugie śniadanie
11.00-11.45 Leżakowanie według potrzeb dzieci
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
12.00-12.20 Obiad
12.20-13.50 Leżakowanie (oglądanie bajek, słuchanie bajek)
13.50.14.00 Czynności higieniczne
14.00-14.50 Zabawy edukacyjno- rozwojowe
14.50-15.00 Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku
15.00-15.20 Podwieczorek
15.20-16.30 Odbieranie dzieci ze żłobka/ zabawy ogólnorozwojowe