Organizacja przebiegu dnia w naszym żłobku uwzględnia szacunek dla indywidualności każdego dziecka oraz jego rytmu pracy. Małe dzieci bardzo często różnią się poziomem rozwoju, temperamentem czy sytuacją życiową. Uwzględnienie różnic w jedzeniu, odpoczynku, załatwianiu potrzeb fizjologicznych lub zabawie to jeden z najważniejszych wyznaczników naszej pracy pedagogicznej. Codziennie staramy się tworzyć ramy, rytuały i zwyczaje, aby rozwijać dobrą orientację dzieci w otaczającym je świecie, stopniowo uczyć dzieci powtarzalności i przewidywalności pewnych wydarzeń w rytmie dnia. Dzieci uzyskują poczucie bezpieczeństwa wiedząc, że w sposób niezmienny następują po sobie pewne sekwencje wydarzeń, na przykład wiedzą, że zawsze po śniadaniu witają się rymowanką siadając w kręgu albo, że odpoczywają po zjedzeniu obiadu.

 

6.30-8.00 Przyjmowanie dzieci do żłobka
6.30-8.00 Zabawy integracyjno zespołwe, gimnastyka poranna
8.00-8.15 Czynności higieniczne przygotowujące do pierwszego śniadania (nauka i wdrażanie elementów higieny osobistej)
8.15-8.45 Śniadanie
8.45-10.30 Powitanie ,zajęcia edukacyjno-wychowawcze
10.45-11.00 Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu I danie
11.00-11.30 Obiad I danie 
11.30-13.15 Leżakowanie 
13.15-13.30 Przygotowanie do obiadu II danie  czynności higieniczno-sanitarne
13.30-14.00 Obiad II danie
14.00-14.15 Zajęcia rytmiczno-muzyczne 
14.15-14.45 Podwieczorek
14.50-16.30 Zabawy edukacyjno- rozwojowe,zabawy w kącikach zainteresowań ,zajęcia indywidualne