W Gminnym Żłobku w Strawczynie działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Organizację i zakres działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

 

Prezydium Rady Rodziców w roku funkcjonowania 2017/2018

  • Pani Monika Drogosz
  • Pani Michalina Czarnecka-Bąk
  • Pani Urszula Raczyńska