SZANOWNI PAŃSTWO

 

   Żłobek Gminny w Strawczynie nie zostanie otwarty w dniu 06 maja 2020 roku, będzie nadal zamknięty. Taka decyzja zapadła po konsultacjach i w oparciu o stopień spełnienia Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)

Zgodnie z wytycznymi rządu, gdy żłobek nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane Covid-19, jest zamknięty na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego lub opiekunowie zdecydują o pozostawieniu dzieci w domach, rodzicom dzieci do ósmego roku życia do 24 maja przysługuje z ZUS-u dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

O dacie ewentualnego otwarcia żłobka zostaną Państwo poinformowani osobnym komunikatem, z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

Agnieszka Mulik

Dyrektor Żłobka Gminnego w Strawczynie