Minął już rok w dniu  01.09.2018r. działalności Naszego Żłobka, w ramach projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 ? 20120.
Projekt zakładał 16 miejsc żłobkowych, w związku z oszczędnościami jakie powstały w ciągu ostatniego roku przyjęliśmy czterech dodatkowych uczestników. Od września tego roku do żłobka uczęszcza już dwadzieścioro  maluszków. Grupa żłobkowa "Krasnoludki" w ramach projektu korzysta z opieki logopedy oraz  psychologa, który udziela również wsparcia rodzicom w razie potrzeby.
Naszymi najmłodszymi opiekuje się również fizjoterapeuta podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej i obserwacji postawy. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia z dogoterapii. Opiekunki - ciocie, które sprawują głównie opiekę nad dziećmi, organizują również dla nich codziennie zajęcia edukacyjno - wychowawcze, rozbudzają u dzieci ciekawość i poznawanie świata, jak również uczą wykonywać czynności niezbędne w życiu codziennym. Nad dożywianiem "Krasnoludków" czuwają panie intendentka i kucharka, aby ich dieta była zróżnicowana i bogata w składniki niezbędne do ich prawidłowego rozwoju.
Projekt zakładał przyjęcie 10 uczestników w zadaniu "NIANIA", tu w ramach oszczędności wsparcie otrzymał dodatkowy uczestnik.

Dzieciaki ze Żłobka